Vol491丽质美人玥儿玥er私房黑色超短连衣裙配开档肉丝完美诱惑写真50P玥儿玥花漾

Vol491丽质美人玥儿玥er私房黑色超短连衣裙配开档肉丝完美诱惑写真50P玥儿玥花漾

甚则欲上高而歌,弃衣而走者,以四肢为诸阳之本,热实四肢,健于登跃,故能上高而歌。终不能自悟其药之非。

俗以黄芩为寒而不用,反谓温热药能养胎。手足拘挛,疼痛,行履艰难,憎寒发热,自汗恶风。

和剂人参养荣汤治脾肺俱虚,发热恶寒,肢体瘦倦,食少作泻等证。不住搅动,至滴水不散,用铜杓兜入瓷器中。

牙车之下,正应腹中。  盖男、女之孕于胞中,女则面母腹,男则面母背。

今癫云重阴者,谓偏重于阴也。尺脉者,左右肾脉也。

 水二盏,生姜三片,煎至一盏。所谓痹者,各以其时,重感于风、寒、湿之气也。

Leave a Reply