No2755嫩模陈小喵办公室邂逅主题超薄黑丝裤袜秀缕空蕾丝内裤诱惑写真90P陈小喵秀人网

No2755嫩模陈小喵办公室邂逅主题超薄黑丝裤袜秀缕空蕾丝内裤诱惑写真90P陈小喵秀人网

躁烦与烦躁亦有别,躁者阴躁,烦者阳烦。惟表虚里急,腹中急痛,所以先用小建中汤,以其能补荣卫兼缓中急,则痛可差也。

微恶寒者,表阳虚不能御也;脚挛急者,表寒收引拘急也,是当与桂枝增桂加附子汤,以温经止汗。设见衄血,则邪从衄解,头间且无汗矣。

伤寒阴阳易之为病,其人身体重,少气,少腹里急,或引阴中拘挛,热上冲胸,头重不欲举,眼中生花,膝胫拘急者,烧□散主之。假令纯阴结,则不得复有头汗出之外证,始合悉入在里之纯阴结矣。

少阴属肾,主水者也。若更以有少阳□下满痛之一证不必悉具,而又误与柴胡汤,则后必下重,是使邪更进于太阴也。

伤寒阴阳易之为病,其人身体重,少气,少腹里急,或引阴中拘挛,热上冲胸,头重不欲举,眼中生花,膝胫拘急者,烧□散主之。病自汗出而□语者,以素有燥屎在胃中,此为太阳风邪之所传也,须当下之。

损者,言当节减之也。故阴虚之人,不但大便不可轻动,即小水亦忌下通,倘阴虚过于渗利,则津液反致耗竭。

Leave a Reply