Vol812女神王馨瑶yanni白色收身上衣配牛仔裤半脱露无内肉丝诱惑写真82P王馨瑶画语界

Vol812女神王馨瑶yanni白色收身上衣配牛仔裤半脱露无内肉丝诱惑写真82P王馨瑶画语界

切脉一事,无非定这一点气盛衰耳。迩来世风日下,医者不求至理,病家专重人参。

千百年来,名贤迭出,立方亦多,而仲景之法,遂晦而不明,不得不宣扬①"末":原书为"未"之也。余观岭南瘴疾,证候虽或不一,然大抵阴阳各不升降,上热下寒者十有八九。

或有一岁盛寒,近类中州,而土俗素无蚕绩,冬不衣绵,居室疏漏,户扃不固,忽遭岁寒,则次年温疫必兴。今病人每日交午初而即寒战腹痛者,午时一阴初生,正阳气初衰之候,又阴气复旺之时。

 又曰:视其形,虫也。 此乃阴阳失位,寒暑错时,是故生疫,而愚民悬符厌之,亦可笑也。

夫此方本为少阳之经气不舒立法,实为太阳之气逆胸胁立法。或有饮酒而不节者,或食煎炙而积热者,偶成此证,其热昼夜不止,稍迟二三日,则血凝而不可救矣。

正气胜,营卫和,而寒热止。诸痿喘嗽,皆属于上。

Leave a Reply