No5094模特小蛮妖Yummy私房脱白色轻透旗袍露黑色蕾丝内衣诱惑写真80P小蛮妖秀人网

No5094模特小蛮妖Yummy私房脱白色轻透旗袍露黑色蕾丝内衣诱惑写真80P小蛮妖秀人网

有脓者自干,成脓者自消。 骨入之后,用黑龙散,贴疮之四围,肿处留疮口,别用风流散填。

内寒者茱萸,外肿者防己。 气疔、水、蛇眼、石疔、雄雌疔、烂疔、血疔、刀斧疔、红丝、鱼睛、紫砚、麻子诸般疔,急用圈黄药,用腊月间雄猪胆一个,入雄黄、京墨、姜汁末,入为于胆内,用此药涂在疮上圈之,便不走黄。

唯脏腑之气,各随五行休囚旺相死之时位,而微有虚实不一也,此之虚实乃自然之道,而不为病者。夫伤寒阴阳之别者,但非表热,当汗,而下之则死;里热当下,而汗之亦死。

 万一肿不消,不作痛,不为热,体气实无他证,肉块与好肉无异,此又一证也。拔伸当相近本骨凡拔伸,且要相度左右骨如何出。

设云干为寒者,本非取干阳为寒,但取寒之劲栗清整,像干之道也。热微头汗为水结,漱水不咽血结名,瘀衄未尽经适断,内实沉大审的攻,抵当桃仁大小陷,误攻浮大命多倾,不实浮滑小陷证,脏结悉具躁烦凶。

宜于此方加肉桂、当归,以唤起死血,自然黑晕退,见功效。气顺则阳气宣通而不滞,血匀则血脉流动而自散。

Leave a Reply